Posted on: February 14, 2023 Posted by: Rita Nguyen Comments: 0

Quý Anh/Chị quan tâm đến Phật giáo vui lòng điền Bản Khảo Sát qua đường link sau:

shorturl.at/ajBK5

Quý Anh/Chị đồng ý tham gia trò chuyện nhóm hay cá nhân thì vui lòng điền Phiếu Đăng Ký qua link sau: 

shorturl.at/pqrEU

 
Xin chân thành cảm ơn Quý Anh/Chị!