RITA NGUYỄN

Previous
Next
Play Video

       Rita là tên thường gọi của Nguyễn Thị Diễm Trang trong các hoạt động xã hội ở Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. 

      Từ năm 2008 đến 2020, Rita từng điều phối nhiều dự án/chương trình nhằm bảo vệ môi trường và hỗ trợ các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương như người sống chung với HIV, người khuyết tật, thanh thiếu niên đường phố, cộng đồng LGBTQ, trẻ em nông thôn, v.v.. 

     Rita luôn trân trọng những trải nghiệm làm việc cùng ban cố vấn, ban tập huấn, tình nguyện viên, nhân viên xã hội, đối tác và thành viên của các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương trong các dự án xã hội trong suốt 12 năm qua cùng với nhóm Công tác Xã hội A New Day, mạng lưới Play for Peace Việt Nam, tổ chức Play for Peace tại Hoa Kỳ, Worldwide Orphans Foundation – WWO tại Việt Nam, SeriousFun Children’s Network, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên – ENV, Europejskie Forum Młodzieży tại Ba Lan, Trung tâm Khuyết tật và Phát triển – DRD, Room to Read tại Việt Nam, Save the Children tại Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng – LIN, Trung Tâm Nghiên Cứu Tư Vấn Công Tác Xã Hội Và Phát Triển Cộng Đồng – SDRC, chương trình Liên minh châu Á vì Hành động cộng đồng – ACCA, Trung tâm Thực hành Công tác Xã hội thuộc trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các hội nhóm và tổ chức phi lợi nhuận khác.


    Hiện nay, tác giả đang theo chương trình cao học và đóng góp xây dựng cộng đồng thông qua những trang sách.