GIỚI THIỆU

Trang web “Trang sách và Trang đời” được xây dựng với mong đợi chia sẻ những thông điệp có ích đến cộng đồng thông qua những câu chuyện đời và cả những tác phẩm văn học hướng về vấn đề xã hội. Đồng thời, đây cũng là nơi tiếp nhận quỹ ủng hộ những chương trình/dự án cộng đồng cần sự chung tay của mọi người dân vì một tương lai tốt đẹp hơn.