Phật Đạo

Tôi, Bảo Lộc và Sư ông Thích Nhất Hạnh

TÔI, BẢO LỘC VÀ SƯ ÔNG THÍCH NHẤT HẠNH       Sư ông chính thức từ bỏ tấm thân giả tạm vào 00:00 giờ ngày 22/01, năm 2022. Kể cả khoảnh khắc giã từ ấy cũng trở nên thiêng liêng – ngay giây phút kết thúc ngày cũ và mở đầu cho một ngày mới nhiều niềm tin và hi vọng! Tấm thân Người đã trọn vẹn đi qua cuộc đời sinh – lão – bệnh – tử; tấm thân từ đất – nước – gió – lửa rồi sẽ theo cát bụi mà tan biến. Tuy vậy, hình

Read More »