Tag: trái đất

Posted on: July 14, 2021 Posted by: Rita Nguyen Comments: 0

Aquaman – Anh hùng bảo vệ môi trường

AQUAMAN – ANH HÙNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG     Môi trường đang bị phá hủy bởi rác thải, vật liệu không phân hủy.🤭     Aquaman đề cập đến các loại rác thải không phân hủy. Một số thì bị chôn lấp nhưng đa phần bị tống ra ngoài biển khơi khiến ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái đại dương, nguồn nước sạch, không khí, đất,…. Vậy mà vẫn còn một số người vẫn thản nhiên quăng rác không đúng nơi qui định. Mình từng chứng kiến một vùng được bao phủ màu xanh của cây, nhưng…