Tag: thể hiện quan điểm

Posted on: July 14, 2021 Posted by: Rita Nguyen Comments: 0

Người lớn và ý kiến con trẻ

NGƯỜI LỚN VÀ Ý KIẾN CON TRẺ         Ngày còn bé, cũng như bao người, tôi đã bị “thấm nhuần” tư tưởng rằng: con ngoan trò giỏi là phải biết luôn nghe lời, luôn làm theo, cấm “cãi lại” người lớn dưới bất kỳ hình thức nào. Thỉnh thoảng ức chế quá thì tôi đưa ra ý kiến để hàm oan cho bản thân ở một số tình huống, và kết quả là luôn bị mắng “hỗn láo/mất dạy”, thậm chí bị tát.        Tôi luôn cố gắng thể hiện “nét ngoan hiền” bằng cách…