Tag: nóc nhà thế giới

Posted on: July 14, 2021 Posted by: Rita Nguyen Comments: 0

Tây Tạng và nền văn hóa sắp biến mất

TÂY TẠNG VÀ NỀN VĂN HÓA SẮP BIẾN MẤT A – Tổng quan lịch sử hiện trạng    Tây Tạng đã từng là một Vương quốc thống nhất vào thế kỷ thứ 7 sau CN dưới sự trị vì của vua Song-tsen Gampo. Vị vua mạnh mẽ và tài năng đã khiến hai ông lớn láng giềng là Trung Quốc và Ấn Độ phải nể sợ. Cũng hai ông lớn đã đồng ý gởi hai cô công chúa sang làm vợ Song-tsen Gampo, và cũng chính hai nàng chúa này đã mang hai bức tượng Phật Thích Ca đầu tiên…