Tag: học sinh cá biệt

Posted on: July 17, 2021 Posted by: Rita Nguyen Comments: 0

Totto-chan bên cửa sổ

TOTTO-CHAN BÊN CỬA SỔ         Giáo viên cũng như bao người bình thường khác: bận rộn chuyện gia đình, có những lúc buồn vui hay “trái tính trở trời” thất thường, có người làm nghề vì yêu nghề, có người lại vì “cái phận” hơn là niềm đam mê. Tuy nhiên, đã theo “nghiệp dạy học”, thầy cô giáo được cả xã hội đặt trên vai mong đợi lớn lao: trở thành tấm gương sáng để giúp những búp măng non phản chiếu tương lai đẹp đẽ trong ấy.         Tuy nhiên, trong suốt…