Tag: hoa xuân

Posted on: May 1, 2023 Posted by: Rita Nguyen Comments: 0

Xuân Thiên Thai

XUÂN THIÊN THAI Bừng hé nở, nụ hoa xuân bé nhỏ Khẽ cười vui giữa trời đất tuần hoàn  Nặng lòng gì với bao nỗi tính toan Mai kia tới cánh hoa tàn tan tác!     Cánh chim trời trở về từ nơi khác Ngập hân hoan trong tiếng hát vang lừng Cuộc hành trình qua vùng đất đã từng  Trải nghiệm đời là chuỗi ngày cất bước!  Làn gió lạnh mơn man theo con nước Chảy xuôi về theo vạn nẻo cỏ hoa Mở tấc dạ căng tràn cõi giao thoa Hồn xuân khiết chốn thiên thai vẫy gọi!  Kỷ…