Tag: gây quỹ

Posted on: July 29, 2021 Posted by: Rita Nguyen Comments: 0

GÓP PHẦN LAN TỎA “PHƯƠNG PHÁP CÂU CÁ”

GÓP PHẦN LAN TỎA “PHƯƠNG PHÁP CÂU CÁ”        Với kinh nghiệm hơn chục năm làm trong ngành công tác xã hội ở các vai trò khác nhau, tôi hiểu rằng việc thực hiện một chương trình/dự án hỗ trợ cộng đồng dễ bị tổn thương sao cho bền vững là thật sự khó!        Những dự án xã hội ấy được tìm thấy ở tất cả các lĩnh vực: bảo vệ nguồn sông bị ô nhiễm, bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ quyền trẻ em/người khuyết tật/cộng…