Tag: dự án giáo dục

Posted on: August 14, 2021 Posted by: Rita Nguyen Comments: 0

Dự án “Trái đất cần màu xanh” gây quỹ

DỰ ÁN “TRÁI ĐẤT CẦN MÀU XANH” GÂY QUỸ A – ĐƠN VỊ THỰC HIỆN      Nhóm CTXH Một Ngày Mới là một nhóm thiện nguyện chuyên về phát triển cộng đồng thông qua hình thức giáo dục chủ động từ năm 2011. Khi mới thành lập, nhóm đã được sự bảo trợ và hướng dẫn từ Trung tâm Thực hành Công tác xã hội thuộc trường Đại Học Mở Tp Hồ Chí Minh.      Từ 2013, nhóm chính thức hoạt động độc lập bằng chính nguồn lực tự sắp xếp và tổ chức. Nhiều chương trình/dự án…