Tag: chặt rừng

Posted on: July 25, 2021 Posted by: Rita Nguyen Comments: 0

Lòng người tham đắm và tương lai trái đất

LÒNG NGƯỜI THAM ĐẮM VÀ TƯƠNG LAI TRÁI ĐẤT         Bâng quơ ngắm nhìn làn sóng bập bềnh lướt nhẹ dưới mạn thuyền, những hình ảnh chắp nối đó đây hiện về trong trí nhớ tôi, ẩn hiện trong hàng vạn bong bóng nước.         Tôi thấy những người chị, người mẹ và trẻ em gái ở Uganda và Rwanda phải vượt qua quãng đường thật dài để khiêng nước về sử dụng. Những cậu bé tươi cười và la hét om sòm hòa vào trận đá bóng dưới nắng chói chang. Những dòng…