Tag: 11/09

Posted on: September 10, 2021 Posted by: Rita Nguyen Comments: 0

11/09 – Thù hận và cái giá phải trả

11/09 – THÙ HẬN VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ          Khi biết tin về vụ khủng bố này, tôi chỉ là một học sinh cấp 2 bé bỏng và trợn mắt hãi hùng khi nhìn thấy hình ảnh Tòa tháp đôi (hay Trung tâm Thương Mại Thế Giới) bùng trong khói lửa trên TV. Nhưng sau đó, đầu óc non tơ của tôi không để tâm đến sự kiện là mấy. Tuy nhiên, mỗi ngày nghe thời sự, cái tên Osama Bin Laden được nhắc nhiều đến mức đám học sinh trên lớp của tôi lấy cái…