INFOGRAPHIC: NHỰA VÀ ĐỜI

*Nguồn số liệu được tổng hợp từ:

– Ocean Crusaders

– Surfers Against Sewage

– National Geographic

– Global Citizen

*Thiết kế infographic: Lê Hải